You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 1524. maddeleri ile 31.05.2013 tarih 28663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sermeye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" hükümleri dairesinde öngörülen zorunlu içeriğe aşağıda yer verilmiştir. 

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYESİ : ALİ SEFA KÜÇÜKBOYACI

TİCARET ÜNVANI : DİOKİ PETROKİMYA SANAYİ A.Ş.